Visie
Als erkend dienstenchequebedrijf biedt de BDO u een huishoudhulp aan via dienstencheques.  We hanteren een professionele aanpak om u te ondersteunen in uw huishoudelijke taken; poetsen (inclusief de ramen), naai- en strijkwerk in huis, kleine boodschappen en het bereiden van maaltijden.
 
De BDO wil langdurige en/of kortgeschoolde personen terug helpen integreren in het arbeidscircuit en zodoende een belangrijke schakel vormen in het sociaal- economische beleid van de Stad Bree. Op een kwalitatieve manier en rekening houdend met eenieders persoonlijke kwaliteiten en competenties wordt ieder personeelslid vanaf de intake in de onderneming, opgenomen in de cultuur van de BDO. Wij ijveren voor een cultuur van wederzijds respect, open dialoog en communicatie en doelen voor een beleid dat gekenmerkt wordt door gelijke behandeling en gelijke kansen.

De BDO wil een meerwaarde vormen in het aanbod van diensten die betrekking hebben tot of gelinkt zijn aan Sociale Economie. Elke Breeënaar kan mee “genieten” van onze dienst die voor hun het dagelijks leven kunnen “ontlasten”.

De BDO maakt geen onderscheid naar ras, religie, leeftijd, geslacht of afkomst en respecteert eenieders uniciteit.

De BDO wil zich profileren als een maatschappelijk verantwoorde onderneming waarbij sociale overwegingen op gelijke voet gesteld worden met de financiële economische doelstellingen.  

We streven naar een win-win situatie waarbij kosten en baten gelijk verdeeld zijn, herinvesteringen van mogelijke opbrengsten in bijkomende tewerkstelling.
 
Aandacht voor het belang van een vertrouwensrelatie en duidelijke communicatie naar medewerkers en klanten toe.
 
Prettig werkklimaat met veel ruimte voor dialoog, maken bedrijven efficiënter.
 
Er wordt aandacht besteed aan aan gezondheid en veiligheid op het werk door het aanbieden van werkkledij en een interne cursus rond veiligheid, ergonomisch werken en dergelijke.

Wij besteden veel aandacht aan het zoeken naar de juiste persoon op de juiste plaats.  Het werkrooster wordt zoveel mogelijk in samenspraak met de huishoudelijke hulp opgesteld zodat ook zij van een zo optimaal mogelijke leef- werksituatie kunnen genieten.

Wij garanderen een correcte en stipte loonsverwerking en streven naar een professionele personeelsomkadering waar onze werknemers steeds terecht kunnen voor hulp bij hun persoonlijke administratie zoals vragen rond vakbond, vdab, mutualiteiten....
 
De partners van de BDO steunen en delen deze visie.   Alle partners streven samen naar open dialoog, gestructureerd overleg en correcte rapportering aan de Raad van Bestuur.